(Hebrew) קרמיסימו

14 Jan'
2013

שטראוס שוב נזקקו לעיצוב חדש עבור קרמיסימו… אין מה לעשות, כשאתה הגלידה האהובה בישראל יש הרבה שמחקים אות, ועושים אריזות משפחתיות זהובות. על מנת לבדל אותם אחת ולתמיד מהמתחרים, ולחבר את העיצוב לתובנה “גלידות שטראוס בחירת הלב” הפתרון המתבקש היה לעצב אריזות עם אלמנט מרכזי של צורת לב.