(Hebrew) שלום, אני נסעתי

28 Jan'
2014

8 תגובותנורית יונג

עד לפני כחצי שנה הייתי “בתולת לונדון”. תקלה חמורה לכל הדעות. צירוף הזדמנויות הביא לכך שמאז ביקרתי בעיר פעמיים: ביקור קיץ וביקור חורף. מה אגיד לכם? כולם צודקים. אני לא מתיימרת להיות מומחית לונדון. אבל רציתי לשתף אתכם בכמה חוויות. החוויות האלו גם גיבשו אצלי תובנה עיצובית מובהקת. נראה אם אצליח להעבירה אליכם. Borough Market […]